Od vyturistikovaného júlového Alghera k čarovnej Bose.